Pagina 10 ~ “MUNICIPIUL GIURGIU ESTE MEMBRU FONDATOR AL ADI, ALTA ESTE PROBLEMA…”

 “MUNICIPIUL GIURGIU ESTE MEMBRU FONDATOR AL ADI, ALTA ESTE PROBLEMA…”
asdasdas
“MUNICIPIUL GIURGIU ESTE MEMBRU FONDATOR AL ADI, ALTA ESTE PROBLEMA…” “MUNICIPIUL GIURGIU ESTE MEMBRU FONDATOR AL ADI, ALTA ESTE PROBLEMA…”

“Crearea operatorului regional la nivelul judetului Giurgiu a fost conditia sine qua non pentru accesarea fondurilor UE in completarea resurselor financiare alocate la nivel local sau national pentru proiectul “Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Giurgiu, in valoare totala de 71.576.418 Euro. In cadrul Programului Operational Sectorial (POS) Mediu, in conformitate cu standardele UE, beneficiarul finantarii in domeniul apa/apa uzata a fost operatorul regional, in ideea crearii premizelor unei eficientizari a serviciilor, cu precadere la nivel de judet. Consiliul Local al Municipiului Giurgiu a aprobat, prin Hotararea nr. 23 din 01.02.2007 asocierea municipiului Giurgiu (membru fondator) cu alte autoritati locale in vederea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) “SANATATE ASIGURATA PRIN APA CURATA”, asociatie cu personalitate juridica, de drept privat si de utilitate publica. Autoritatile locale care au aderat la asociatie au fost: judetul Giurgiu, municipiul Giurgiu, orasul Bolintin Vale, orasul Mihailesti, comuna Bolintin Deal, comuna Slobozia. Prin aceeasi hotarare, au mai fost aprobate Actul constitutiv si Statutul asociatiei, suma alocata din bugetul propriu al municipiului Giurgiu pentru constituirea patrimoniului ADI , precum si suma reprezentand cotizatia anuala, datorate de municipiu, in calitate de membru asociat. Concluzie: municipiul Giurgiu este unul dintre membrii fondatori ai ADI, constituita la nivel de judet in anul 2007, deci nu se pune problema daca “Va intra, pana la urma, municipiul in celebrul ADI”, ci doar daca aderarea atator alte UAT-uri din judet nu va conduce la depasirea suportabilitatii populatiei municipiului Giurgiu a tarifelor la apa, in situatia in care populatia localitatilor nou-intrate in asociatie nu vaavea resursele financiare necesare acoperirii cotei ce le va reveni din costurile cu investiile facute la nivel local.”

   

 

Data introducerii: 01-04-2014

 

Comentarii vizitatori