CARDUL DE SANATATE, INTREBARI OBLIGATORII...

 CARDUL DE SANATATE, INTREBARI OBLIGATORII...
asdasdas
CARDUL DE SANATATE, INTREBARI OBLIGATORII... CARDUL DE SANATATE, INTREBARI OBLIGATORII...

Economica.net noteaza: "Cardul naţional de sănătate are inscripţionat pe faţă numele şi prenumele asiguratului, un cod unic de identificare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, numărul cardului şi data expirării. Valabilitatea cardurilor de sănătate e de cinci ani. După ce vei primi cardul de sănătate, e obligatoriu ca de fiecare dată când mergi la un medic din sistemul public de sănătate să prezinţi cardul. În caz contrar, nu poţi primi servicii medicale plătite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale, bolilor cu potenţial endemo-epidemic şi a celor prevăzute în Programul naţional de imunizări, monitorizării evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, serviciilor de planificare familială, adică tot ce este cuprins în pachetul minimal de servicii medicale, stabilit prin Contractul-Cadru. CNAS recomandă să ai permanent la tine cardul naţional de sănătate, recomandare justificată mai ales pentru cazuri de urgenţă medicală. Pacienţii vor primi cardul de sănătate de la medicul lor de familie. Legislaţia prevede că fiecare medic de familie să preia de la Casa judeţeană de asigurări de sănătate, când va fi programat, lotul de carduri aferent listei sale de asiguraţi şi să-l distribuie pacienţilor, pe parcursul a trei luni. După această perioadă, cardurile sunt aduse la Casa judeţeană de asigurări de sănătate, unde sunt păstrate până când asiguraţii le vor solicita. Îndată ce vei primi cardul de sănătate de la medicul de familie trebuie să personalizezi pinul de acces format din patru cifre. Acest cod ţi se va cere de fiecare dată când vei solicita şi primi servicii medicale. Trebuie să ştii că doar medicul tău de familie are dreptul şi poate să inscripţioneze cipul de pe card cu date medicale despre tine. Aceste date vizează grupa sanguină şi Rh-ul, bolile cu risc vital şi cele cronice de care suferi dar şi dacă eşti de acord să devii donator de organe. Medicul va inscripţiona toate sau o parte din aceste date, doar în urma exprimării explicite, în scris a acordului tău sau, după caz, al aparţinătorului legal sau al împuternicitului legal. Iata si intrebarile formulate în documentul care însoţeşte cardul naţional de sănătate: -Vă rugăm să vă exprimaţi acordul sau dezacordul inscripţionării datelor medicale prin bifarea casetelor corespunzătoare de mai jos: • Grupa sanguină şi Rh-ul DA □ NU □ • Bolile cu risc vital de care suferiţi DA □ NU □ • Bolile cronice de care suferiţi DA □ NU □ • Sunteţi sau doriţi să deveniţi donator de organe ? DA □ NU □ Semnătura posesorului de card Semnătura şi parafa medicului de familie Data ....../ ...../..... De asemenea, poţi solicita medicului de familie să inscripţioneze pe cipul cardului tău de sănătate datele de contact a două persoane care pot furniza informaţii despre starea ta de sănătate, despre bolile de care suferi, medicaţia pe care o iei, şi aşa mai departe. Concret, informaţiile care pot fi inscripţionate pe card despre cele două persoane sunt numele, prenumele lor şi numerele lor de telefon. Aceste informaţii pot face diferenţa în caz de urgenţă medicală. Din aceleaşi raţiuni medicale, pe cipul cardului vor mai fi inscripţionate şi numele şi prenumele medicului tău de familie şi un număr de telefon de contact al acestuia. Mai trebuie să ştii că îţi vei da acordul pentru inscripţionarea datelor antemenţionate doar după ce ai fost informat corect şi accesibil de medic în ceea ce priveşte diagnosticele, datele medicale sau alte date care vrei să fie înscrise pe cipul cardului. E dreptul tău să refuzi ca toate aceste date sau o parte din ele să fie inscripţionate pe cardul tău de sănătate. Dar trebuie să ştii că în situaţiile de urgenţe medico-chirurgicale, lipsa inscripţionării pe card a unor date medicale vitale îţi poate periclita viaţa. Odată exprimat în scris acordul privind inscripţionarea informaţiilor pe card, aceste date vor putea fi actualizate de către medicul de familie, de fiecare dată când îl vizitezi."

   

 

Data introducerii: 02-01-2013

 

Comentarii vizitatori