Pagina 84 ~ Incursiuni prin HotărÔri de Consiliu Local Giurgiu

GICU IORGA: “La obiectivele din oraşul Giurgiu cetăţeanul nu a fost consultat. Pentru că nu contăm! Nu noi avem proiecte, domnul primar are proiecte pentru noi!

Săptămâna trecută, cu ocazia conferinţei de presă a Partidului Democrat – Liberal Giurgiu, purtătorul de cuvânt al organizaţiei judeţene, domnul Gicu Iorga, a făcut câteva consideraţii prinvind Hotărârile luate în Consiliul Local Giurgiu, demonstrând deficienţe în fundamentarea acestora.
“Aş vrea să revenim la incursiuni prin Hotărâri de consiliu, să vedem ce lucruri interesante s-au mai petrecut prin Bugetul Primăriei Municipiului Giurgiu şi cât de fundamentate sunt acestea. Asta pentru că tot am citit din presă că au avut o fundamentare extraordinară, că nu I-a refuzat-o Direcţia Finanţelor locale, argumente rostite de către domnul Gheorghe Spoială, economistul şef al PNL.
O să o luăm gradual, în luna noiembrie 2007 în Şedinţă de consiliu extraordinară se votează Statutul Municipiului Giurgiu. Nu redau decât un articol, 22 aliniatul 1, care spune:

Pentru problemele care privesc un cartier, o stradă, o zonă a municipiului, precum şi în situaţiile prevăzute de legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, consultarea cetăţenilor se face prin dezbateri publice.

Acest articol era prezent şi în Statutul votat în ’94. Şi, dacă vă aduceţi aminte, am avut o temă, de exemplu o conferinţă de presă în care am vorbit despre strada Gării. În care domnul primar Lucian Iliescu făcea afirmaţia publică că este mai bine să fie închisă circulaţia pe stradă fără ca să provoace o dezbatere publică. Pentru a afla ce doresc cetăţenii din acea zonă, zonă cu specific comercial, şi nu numai de alimentaţie publică. De exemplu magazinele care desfac aparatură de uz casnic!? Cum au cumpărătorii acces în acea zonă?

În concluzie, anumiţi oameni erau în imposibilitatea de a-şi desfăşura activitatea, care sunt şi ei contribuabili, fără ca aceştia să fie consultaţi într-o decizie aşa de importantă.

Şi lucrurile pot fi generalizate la orice obiectiv din oraşul Giurgiu, la care nu s-a cerut consultarea cetăţeanului. Pentru că nu contăm! Nu noi avem proiecte, domnul primar are proiecte pentru noi!
Aş vrea să vă citesc articolul 25 şi articolul 26 din acelaşi statut, pentru că aşa cum am văzut în acel Buletin Informativ sunt multe hotărâri de consiliu prin care bunuri aparţinând domeniului public trec în domeniul privat al municipiului. Şi mulţi dintre dumneavoastră aţi participat la şedinţe de consiliu şi ştiţi că sunt frecvente. Şi vă citesc ce se poate face şi de ce apar aceste hotărâri de consiliu:

Bunurile aparţinând domeniului public pot fi concesionate, închiriate sau expoatate în participaţiune, în condiţiile legii, numai prin licitaţie publică.
Bunurile aparţinând domeniului privat al municipiului pot fi vândute, concesionate, închiriate sau exploatate în participaţiune prin licitaţie publică.

Diferenţa este că bunurile aparţinând domeniului privat al municipiului pot fi vândute!
La nicio Hotărâre de consiliu prin care se trec bunuri din domeniul public în domeniul privat nu se spune motivaţie, de ce trec. Urmează a fi vândute? Sau urmează a fi concesionate? Nu, concesionate puteau fi şi în forma cealaltă, de bunuri aparţinând domeniului public.

Şi mergem la o hotărâre din aceeaşi şedinţă prin care se aprobă suplimentarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 cu suma de 2650 mii lei, care se compune din subvenţii – 2350 mii RON (exte vorba despre prevederile Hotărârii de Guvern 1285/2007, sume repartizate prin transfer de la Bugetul de stat pentru bugete locale pentru reabilitare şcoli etc., deci cu destinaţie precisă stabilită de Guvernul României).

Dar mai există un capitol pentru suma aceasta, venituri  din vânzări bunuri domeniul privat – 300.000 RON.

Nu există nicio expunere de motive. Ce s-a vândut? Dacă s-a suplimentat prin vânzarea unui bun din domeniul public, cum a fost fundamentat bugetul, dacă nu se ştia că se va vinde acel bun cu o valoare estimată? De ce a apărut această necesitate? Este introdusă pur şi simplu într-o hotărâre, care trece uşor la vot, şi nu aflăm ce s-a vândut.

De asemenea, în categoria bine fundamentate:

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli ale Direcţiei Generale a Serviciilor Publice şi de Gospodărire Comunală pe 2007 cu suma de 15.000 RON.

Se rectifică, după o fundamentare foarte bună în 2006, în luna decembrie, când s-a aprobat. Şi se diminuează două categori de cheltuieli, în trimestrul III, respectiv la Capitolul 3 – Publicaţii şi materiale documentare – 5.000 RON, şi de la capitolul Pregătire profesională – 10.000 RON. Deci, un toatal de 15.000 RON. Şi ce  credeţi că se suplimentează? Deplasări în străinătate!?!
În concluzie, după o fundamentare riguroasă, s-a constatat că pregătirea profesională a fost îndeplinită înainte de termen, cu succese remarcabile, şi a apărut o necesitate spontană, de deplasare în străinătate.

Vreau să vă spun că la acest capitol – Deplasări în străinătate – a fost fundamentat foarte bine la începutu anului 2007, prevăzânu-se suma de zero lei?!!

Deci au considerat, cei care au fundamentat bugetul şi l-au prezentat spre aprobare Consiliului Local, că este un buget de austeritate şi este un efort extraordinar pentru această direcţie să  facă nişte cheltuieli aproape fără justificare. Dar, pe parcurs, a apărut o altă situaţie.
De asemenea vă voi prezenta hotărâri prin care se modifică lista de dodăti independente pe anul 2007, care se aprobă odată cu bugetul, după cum se ştie. Tot la fel, foarte bine fundamentată în anul 2006, pentru anul 2007. Şi aprobată.

Vă repet, ne aflăm la şedinţă de Consiliu Local Municipal Giurgiu, în data de 2 noiembrie 2007, în care se arată: Se diminuează poziţia 14 – coşuri de gunoi, 41.000 RON.

Se pară că, deşi s-au fundamentat, nu mai sunt necesare. Apare în schimb o necesitate care nu a fost prevăzută la fundamentare – stâlpi iluminat public ornamental, 10 bucăţi – 40.000 RON.
Bănuiesc că ştiţi care sunt aceşti stâlpi, cei de la farfuria turnului. Un proiect care era prevăzut în buget în 2006 pentru execuţie în 2007, realizarea farfuriei din centrul oraşului, nu avea prevăzute sume pentru stâlpi ornamentali. A fost un proiect fără stâlpi. Dar ce este interesant este data: 2 noiembrie! Şi valoarea: 40.000 RON!

Ştiţi când au fost montaţi stâlpii la farfurie? În timpul campaniei electorale, până în data de 10 noiembrie 2007. Asta  înseamnă că într-un timp record de la aprobare, din 2 noiembrie, s-au făcut licitaţiile, a fost achiziţionată marfa, a fost adusă în Giurgiu… Mai sunt şi termenele legale. Care toate au fost respectate în cele 6 zile?!? Termenele de anunţ în presă etc. Nu este vorba despre încredinţare directă pentru că suma depăşeşte limita.

Eu atât am vrut, să vă informez, concluziile rog să le trageţi dumneavoastră şi cititorii dumneavoastră interesaţi din Giurgiu. Şi nu numai”, a declarat domnul Gicu Iorga.

   

 

Data introducerii: 06-02-2008

 

Comentarii vizitatori